Snoeck en partners nv
Aankondiging van een opdracht

1868.3 Kuurne: Bouwen van 2 klassen en 3 vaklokalen - Lot 04 Lift

Lot 04 Lift

Publicatiedatum
07-12-2016
Deadline
13-01-2017 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Snoeck en partners nv
Postadres
Engelse Wandeling 70, 8510 Marke, BE
Contactpunt(en)
Decock Nel

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

naam en rechtsvorm

Economische en financiële draagkracht

Bankverklaring i.v.m. voldoende financiële basis.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 1, Categorie: N1