Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
Vooraankondiging

ZNA JP PET CT: totaalaanneming, realisatie van een gesloten dienst PET CT

ZNA JP PET CT: totaalaanneming, realisatie van een gesloten dienst PET CT
De opdracht omvat de realisatie van de uitbreiding afdeling nucleaire geneeskunde. In deze uitbreiding wordt een diensteenheid PET CT voorzien, +/- 215 m².
Om de dienst PET CT mogelijk te maken zijn volgende werken nodig:
De coördinatie van alle deelopdrachten van de bouw van een dienst PET CT, zowel bouwkundig als technisch.
Het voorzien van een doorgedreven scheiding tussen werfzone en ziekenhuis, met als doel het vrijwaren van goede werking van het ziekenhuis.
Afbraak van bestaande niet-dragende ruwbouw- en afbouwelementen op de nieuwe locatie dienst PET CT
Ruwbouwwerken: plaatsen van betonnen wanden en verlaagde (betonnen) plafonds/ beperkte aanpassingswerken bestaande daken.
Afbouw: inrichten van de locatie tot een werkende dienst PET CT: plaatsing van wanden/ vloeren/ plafonds/ schrijnwerk/ buitenschrijnwerk
Technieken
Elektriciteit: de nodige elektrische voorzieningen voor een dienst PET CT, uitgebreid met de elektrische vereisten van een toestel PET CT op nood- en normaalnetten en volgens de T013-richtlijnen.
HVAC: het plaatsen van een nieuwe, externe luchtgroep, uitgerust met koelings- en verwarmingscapaciteiten en het bijhorende kanalen- en leidingennet voor de dienst PET CT.
SAN: het voorzien van de nodige aan- en afvoer van de hydraulische netten voor de dienst PET CT, uitgebreid met een tijdsgestuurde pompput voor bezinking van gecontamineerd afvalwater.
DATA: voorzien van de klassieke voorzieningen voor data, WIFI, DECT, GBS, verpleegoproep, branddetectie en toegangsbeheer, uitgebreid met de nodige verbindingen tussen het toestel PET CT en de dienst PET CT, de afdeling nucleaire geneeskunde en het gebouwbeheersysteem van het ziekenhuis.
Deze opdracht is exclusief de aankoop, plaatsing, aansluiting en validatie van het toestel PET CT.

Publicatiedatum
13-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken