vzw Hotel- en Toerismeschool Spermalie
Aankondiging van een opdracht

Aanleg parking

Aanleg parking

Publicatiedatum
06-12-2016
Deadline
25-01-2017 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Hotel- en Toerismeschool Spermalie
Postadres
Snaggaardstraat 15, 8000 Brugge, BE
Contactpunt(en)
De heer Antoon Ven

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie lastenboek

Economische en financiële draagkracht

geen vereisten

Eventuele minimumeisen:

geen

Vakbekwaamheid

zie lastenboek

Eventuele minimumeisen:

zie lastenboek
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1