VZW. ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN ZUID ANTWERPEN
Aankondiging van een opdracht

1133

1133 VERVANGEN BUITENSCHRIJNWERK za01

Publicatiedatum
31-10-2015
Deadline
07-12-2015 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VZW. ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN ZUID ANTWERPEN
Postadres
Gemeenteplein 8, 2550 Kontich, BE
Contactpunt(en)
ARCH HALANS & DE BOE bvba
Ter attentie van
BART HALANS

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

ZIE BESTEK

Economische en financiële draagkracht

ZIE BESTEK

Vakbekwaamheid

ERKENNING (ONDER)CATEGORIE D20 KLASSE 1