Architects in Motion bvba
Aankondiging van een opdracht

VZW AZ Herentals : Sloopwerken - Nieuwbouw - Verharding-, riolerings- en wegenis -infrastructuur.

VZW AZ Herentals : Sloopwerken (delen van Blok G - E - F), Nieuwbouw (Blok K) - Verharding-, riolering- en wegenis-infrastructuur.

Publicatiedatum
16-12-2016
Deadline
27-02-2017 om 13:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Architects in Motion bvba
Postadres
Parklaan 146, 2300 Turnhout, BE
Contactpunt(en)
Katrien Donneux

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: D