Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Sint-Niklaas - Antwerpsesteenweg: Uitvoeren bodemsaneringswerken

Het voorwerp van deze opdracht is de uitvoering van bodemsaneringswerken.

Publicatiedatum
09-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45112340 - Bodemsanering
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Postadres
Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
De Ceunynck Ingrid Eduard

Overige nadere inlichtingen

Er werd een nieuwe versie van het bestek én van de meetstaat toegevoegd. De vorige versies vervallen.