Rectificatie

Bestek nr. WBK-BB5003 Kanaal Dessel-Kwaadmechelen – Gemeente Balen. Bouwen van een RORO voor de firma Willems Staalconstructies nv.

Een nieuwe kaaimuur wordt aangelegd door het inbrengen van damplanken, afgewerkt met een kesp plus ankers en een kaaiplateau. De RORO kade is gefundeerd op buispalen, en maakt het voorwerp uit van een studieopdracht. De belastingen en kraanopstellingen zijn opgegeven. Daarnaast moet de kanaalbodem gebaggerd worden tot op de voorziene nuttige diepte . Aan de opwaartse en afwaartse zijde van de nieuw aan te leggen kaaimuur dienen er kwartkegels voorzien te worden zodat het bodemniveauverschil op een stabiele manier kan opgevangen worden.

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Opdrachtcodes (CPV)
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
De Vlaamse Waterweg nv
Postadres:
Havenstraat 44
Plaats:
Hasselt
Postcode:
3500
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
greet.bynens@vlaamsewaterweg.be

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht nr.2: Het eindrapport van het onderzoek van de baggerspecie te Balen wordt onder Deel III Bijlagen aan het bestek onder punt nr. 3 Documenten milieuhygiënisch onderzoek toegevoegd aan het bestek. Dit document vervangt het draftrapport dat bij terechtwijzend bericht nr. 1 werd toegevoegd aan het bestek. Het eindrapport van het onderzoek van de studie ontvangende grond en het asfaltonderzoek te Balen wordt onder Deel III Bijlagen aan het bestek onder punt nr. 3 Documenten milieuhygiënisch onderzoek toegevoegd aan het bestek. Beide documenten worden als bestekdocumenten toegevoegd op e-Notification.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!