Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

BRUSSEL - Internationale instellingen - Levering en plaatsing van een ventilatiesysteem in de koepel tegen het plafond van de bibliotheek.

BRUSSEL - Internationale instellingen - Levering en plaatsing van een ventilatiesysteem in de koepel tegen het plafond van de bibliotheek.

Datum van verzending van deze aankondiging
13-06-2018
Publicatiedatum
13-06-2018
Deadline
04-07-2018
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45421132 - Plaatsen van ramen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Alain SCORIELLE
Telefoon
+32 479203497
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311772