Aankondiging van een opdracht

Uitbreiden bestaand Woon- en Zorgcentrum - perceel 1: ruwbouw

Uitbreiden bestaand WZC - perceel 1: ruwbouw

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
17-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45223220 - Ruwbouw
Regiocodes (NUTS)
BE252 - Arr. Diksmuide
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Boeckx Architects
Postadres
Torhoutsesteenweg 52, 8400 Oostende, BE
Contactpunt(en)
secretariaat
Ter attentie van
sylvie titeca

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

in orde zijn met de betaling van belastingen

Eventuele minimumeisen:

voorleggen recent R.S.Z.-attest

Vakbekwaamheid

over een erkenning beschikken

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: D

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1867 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!