Boeckx Architects
Aankondiging van een opdracht

Uitbreiden bestaand Woon- en Zorgcentrum - perceel 1: ruwbouw

Uitbreiden bestaand WZC - perceel 1: ruwbouw

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
17-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45223220 - Ruwbouw
Regiocodes (NUTS)
BE252 - Arr. Diksmuide
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Boeckx Architects
Postadres
Torhoutsesteenweg 52, 8400 Oostende, BE
Contactpunt(en)
secretariaat
Ter attentie van
sylvie titeca

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

in orde zijn met de betaling van belastingen

Eventuele minimumeisen:

voorleggen recent R.S.Z.-attest

Vakbekwaamheid

over een erkenning beschikken

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: D