Aankondiging van een opdracht

Leveren en plaatsen van straatmeubilair in het kader van het Masterplan Publieke Ruimte voor rekening van het stadsbestuur Sint-Niklaas

Leveren en plaatsen van straatmeubilair op het grondgebied van Sint-Niklaas, volgens het goedgekeurd Masterplan Publieke Ruimte (MPR) en de bijlage, gespreid over een periode van 10 jaar.

Publicatiedatum
18-12-2014
Deadline
10-02-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233293 - Plaatsen van straatmeubilair
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sint-Niklaas - Dienst Logistiek
Postadres
Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, BE
Contactpunt(en)
Quintelier Carine Sylvie

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!