Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Elektriciteitswerken – Vervangen van bestaande verlichting door LED verlichting

De werken hebben als doel het vervangen van de bestaande verlichting in 4 sorteercentra van bpost: Perceel 1: Antwerpen X (oppervlakte 32.400 m²), Perceel 2: Gent X (oppervlakte 32.500 m²), Perceel 3: Luik X (oppervlakte 22.000 m²) en Perceel 4: Charleroi X (oppervlakte 30.100 m²).

 Vervanging van de TL buizen door LED verlichting in een hal (geen kantoorruimtes).

 Gemiddeld 1 lamp per 12 m² in de huidige installatie.

 Machinehal (70% van de oppervlakte): 500 Lux vereist; sorteerhal (30% van de oppervlakte): 400 Lux vereist.


Datum van verzending van deze aankondiging
09-11-2017
Publicatiedatum
11-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45315000 - Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen
45316000 - Installeren van verlichting en signaleringssystemen
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
bpost
Postadres
Muntcenter
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
John Poesen
E-mail
john.poesen.ext@bpost.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!