Federaal agentschap voor de kinderbijslag
Vooraankondiging

Werken voor herinrichting van de ruimte voor het onthaal van de bezoekers en de frontdesk . Integratie van de aspecten HVAC, loodgieterij en elektriciteit.

Werken voor herinrichting van de ruimte voor het onthaal van de bezoekers en de frontdesk . Integratie van de aspecten HVAC, loodgieterij en elektriciteit.

Datum van verzending van deze aankondiging
22-12-2017
Publicatiedatum
22-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45320000 - Isolatiewerkzaamheden
45330000 - Loodgieterswerk
45400000 - Afwerking van gebouwen
75000000 - Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Federaal agentschap voor de kinderbijslag
Postadres
Trierstraat, 70
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Nicole Tsiebos
Telefoon
+32 22372325
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.famifed.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294916