Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 22.383/1 - Tielt-Winge, verbindingsriolering Heuvelstraat

Project 22.383/1 - Tielt-Winge, VBR Heuvelstraat
- De aanleg van een DWA-riolering ter hoogte van de Heuvelstraat en de Voortstraat in open sleuf met inspectieputten.
- De aanleg van een persleiding in open sleuf.
- De aanleg van een persleiding door middel van een directional drilling.
- De bouw van een pompstation met noodoverlaat naar de RWA-riolering.
- De bouw van een overstortconstructie, incl. wervelventiel, met aansluiting van de bestaande riolering afkomstig van de Tombergstraat.
- De bouw van een overstortconstructie met wervelventiel op het RWA-stelsel.
- De aanleg van langsgrachten met kopmuren verbonden door inbuizingen in de Heuvelstraat tussen Heuvelstraat nr. 213 en Heuvelstraat nr. 210.
- De aanleg van een RWA-riolering in de Voortstraat tussen huisnr. 3 tot huisnr. 19
- Het herbruiken van de bestaande riolering als RWA-riolering ten oosten van de Ossebergstraat en ten westen van de schoolomgeving tot de aansluiting in de Voortstraat op de nieuwe RWA-riolering ter hoogte van huisnr. 3.
- Herinrichting van de wegenis (Heuvelstraat ten westen van de schoolomgeving tot de Tombergstraat): De opbraak van de cementbetonverharding, het aanleggen van de nieuwe wegenis in omgekeerd dakprofiel met asfaltbetonverharding met aan weerszijde een nieuwe boordsteen in beton.
- Herinrichting van wegen (Voortstraat en Heuvelstraat ten oosten de schoolomgeving): De opbraak van de cementbetonverharding, inclusief de opbraak van het fietspad in beton aan de zuidzijde van de Heuvelstraat tussen de schoolomgeving en het kruispunt Voortstraat x Heuvelstraat, het herstellen in asfaltbeton van de oorspronkelijke toestand met aan weerszijde een nieuw fietspad in rode cementbetonverharding met kantstrook en boordsteen in beton.
- Voorbereiden van de werken, opbraak van de bestaande riolering, reinigen van bestaande riolering.
- Aanleg van terrein voor grondverbetering tijdens de werken.
- Opbraak van verhardingen en voorbereidende werkzaamheden.
- Rooien van bomen en hagen.

Publicatiedatum
09-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van
120
Te lezen
180

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 2 :
Verbintenistermijn = 180 kalenderdagen