VIVAQUA
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Herstelling openbaar riool Jachthoorn

Opdracht voor aanneming van werken betreffende de herstelling van het openbaar riool in de Jachthoornlaan en de Rode Stenenstraat (1170 Watermaal-Bosvoorde)

De werken omvatten

- bemanteling van het riool

- aanleg van een riool van gres

- bouw van inspectiekamers

- aanleg van aansluitingen

Deze opdracht wordt gegund in het kader van een vereenvoudigde procedure met bekendmaking.


Datum van verzending van deze aankondiging
23-07-2018
Publicatiedatum
23-07-2018
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VIVAQUA
Postadres
Keizerinlaan 17-19
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
de vertegenwoordiger van de Leidende Dienst
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
RENOTEC