ABC cvba
Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellingswerken aan binnenschrijnwerk in gebouwen behorende tot het patrimonium van ABC cvba

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellingswerken aan binnenschrijnwerk in gebouwen behorende tot het patrimonium van ABC cvba

Publicatiedatum
02-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45422000 - Timmer- en schrijnwerk
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 1
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
ABC cvba
Postadres
Reinaartlaan 8, 2050 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Catherine Cauberghe

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Smet Danny
Postadres
-
Titel
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellingswerken aan binnenschrijnwerk in gebouwen behorende tot het patrimonium van ABC cvba
Waarde
301886.79 EUR