ARC.on architecten bvba
Aankondiging van een opdracht

Uitbreiden bureelgebouw vrij CLB Ninove

Uitbreiden van bureelgebouw CLB Ninove

Publicatiedatum
06-12-2016
Deadline
07-02-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
ARC.on architecten bvba
Postadres
Ronde Van Vlaanderenplein 1, 9700 Oudenaarde, BE
Contactpunt(en)
De Couck Stefaan

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 428179.66 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D