Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Expertise Verkeer en Telematica
Aankondiging van een opdracht

Leveren, opstellen, onderhouden en aanpassen van verkeersregelaars voor installaties met verkeerslichten in Vlaanderen

Leveren, opstellen, onderhouden en aanpassen van verkeersregelaars voor installaties met verkeerslichten in Vlaanderen

Publicatiedatum
06-12-2016
Deadline
02-02-2017 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45316210 - Installeren van verkeersbewakingsuitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Expertise Verkeer en Telematica
Postadres
Koning Albert II-laan 20 bus 4, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De Cock-Perreman Femke

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A