Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Wilrijk – Federale Politie – verwijderen traploper, schuren en vernissen trap

Wilrijk – Federale Politie – verwijderen traploper, schuren en vernissen trap

Datum van verzending van deze aankondiging
16-08-2017
Publicatiedatum
16-08-2017
Deadline
29-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45442000 - Aanbrengen van beschermende lagen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres
Italiëlei, 4 b15
Plaats
ANTWERPEN
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32230097
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282756