Provincie Antwerpen - Departement Logistiek
Aankondiging van een opdracht

Bornem/Hingene - provinciaal groendomein d'Ursel - renovatie schildersatelier (casco)

De opdracht omvat de volledige renovatie van het voormalige schildersatelier. De buitenschil wordt gerestaureerd. Er wordt een nieuwbouw volume opgetrokken tegen het gebouw ter vervanging van een af te breken volume. Het betreft een energetisch ingrijpende renovatie (E.I.R.). Het gebouw wordt waar mogelijk geïsoleerd en voorzien van een ventilatiesysteem C.
In het gebouw worden alle noodzakelijke werken uitgevoerd om het pand te herbestemmen tot erfgoedlogies voor max. 8 personen. Hiervoor dienen ingrepen te gebeuren aan het bestaande dakgebinte en wordt een volledige nieuwe verdiepingsvloer in het gebouw ingebracht. Buiten- en binnenschrijnwerk wordt nieuw gemaakt. Een deel wordt een kopie van het bestaande houten schrijnwerk. In nieuwe gevelopeningen wordt hedendaags schrijnwerk geplaatst. Aan de noordzijde is een stalen raam voorzien.
Het betreft een casco renovatie. Vloerafwerkingen, keukenmeubilar- en toestellen en sanitaire toestellen zijn bijgevolg niet in de opdracht begrepen.

Publicatiedatum
02-12-2016
Deadline
17-01-2017 om 15:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Antwerpen - Departement Logistiek
Postadres
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Amke Maes

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

RSZ-attest en fiscaal attest

Economische en financiële draagkracht

De opdrachtnemer moet voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de ondercategorieD24* klasse 3 of hoger.

Vakbekwaamheid

De opdrachtnemer moet voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de ondercategorieD24* klasse 3 of hoger.