Rectificatie

Leveren en aanbrengen van wegmarkeringen in het district 315 Oostende.

Deze opdracht heeft tot voorwerp de wegmarkeringen te realiseren (leveren en aanbrengen) en deze in goede staat te houden (onderhouden) op de primaire, secundaire en lokale wegen gedurende de looptijd van de opdracht in het district D315 Oostende.

Datum van verzending van deze aankondiging
12-02-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Opdrachtcodes (CPV)
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres:
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats:
8200 Brugge
Postcode:
8200
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
ing. Maya Devriendt
E-mail:
maya.devriendt@mow.vlaanderen.be

Overige nadere inlichtingen

De reeds ingediende elektronische offertes (inschrijvingen) dienen te worden ingetrokken. Het aangepaste bestek nav dit terechtwijzend bericht is bijgevoegd. Tevens ook de samenvattende opmeting in excel nav dit terechtwijzend bericht is bijgevoegd en enkel deze meetstaat dient bijgevolg gebruikt te worden bij de inschrijving. De omschrijving van de wijzigingen zijn bijgevoegd in een afzonderlijk document. Het betreft in de opmeting : post 15 en post 28. In het bestek is art 25 § 2 - draagwijdte van de borgtocht en art 33 - vrijgave van de borgtocht gewijzigd. Gelieve rekening te houden met deze wijzigingen

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1238 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer