Rio-Link NV
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

KAP3025 - Rio-link Kapellen, weg- en rioleringswerken Pelgrimsstraat

KAP3025 - Kapellen, rioleringswerken Pelgrimsstraat
• Opbraak bestaande verhardingen
• Opbraak/opvullen bestaande riolering
• Grondverzet
• Funderingswerken
• Aanleg wegenis in asfaltverharding
• Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
• Aanleg van een pompstation
• Aanleg lijnvormige elementen

Publicatiedatum
02-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Rio-Link NV
Postadres
Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Wijzigingen meetstaat posten 62.1.3 & 62.1.4.