Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

studie uitbreiding zoutloods D311 bijzonder bestek betonwerken

studie uitbreiding zoutloods D311
bijzonder bestek
betonwerken
Het voorwerp van de aanneming omvat: het slopen van een bestaande loods, met behoud van de binnenin gelegen betonnen kuip.
Naast de werken verder beschreven zijn eveneens inbegrepen:
- alle doorboringen van wanden, opstoppen van alle gaten, alle herstellingen van aangebrachte schade, alle bevestigingsmiddelen.
- verwijderen van puin en onbruikbare materialen voortkomende van de werken van het bouwterrein, het opruimen van alle afval en het reinigen van de lokalen en dit telkens het bestuur erom verzoekt. Het rein houden van de werf en het in perfecte staat brengen van de verschillende lokalen na de uitvoering der werken.
- alle verdere werken en leveringen niet uitdrukkelijk vermeld, maar nodig voor de uitvoering van de beschreven weren en voor een goede werking van de installatie en dit tot bij de definitieve oplevering.
- elektriciteit en water nodig voor het uitvoeren ook voor de nevenaannemers en dit tot aan de oplevering der werken.
- de detail- en werktekeningen en berekeningsnota's die bewijzen dat de vereiste resultaten bereikt worden. Ze worden ter goedkeuring aan de leidende ambtenaar voorgelegd. Indien nodig worden ze volgens de aanwijzingen van deze laatste aangevuld of gewijzigd, en dit zonder vergoeding voor de aannemer, zelfs indien deze wijzigingen of leveringen van welke aard ook niet voorzien zijn in dit bestek.

Publicatiedatum
26-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82, 8200 8200 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Frederic Crabbe

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
nihil
In plaats van
nihil
Te lezen
nihil
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
nihil
Toe te voegen tekst
nihil

Overige nadere inlichtingen

Er is een nieuw terechtwijzend bericht nr. 1 zie documenten: zie aangepaste samenvattende meetstaat met wijziging post 7.