Edward Sorgeloose Architecture
Aankondiging van een opdracht

Herontwikkeling van de site Sint-Paulusstraat 29-31 en Dries 46-48 te Antwerpen: bouwen van 12 woonentiteiten en ondergrondse parking

Herontwikkeling van de site Sint-Paulusstraat 29-31 en Dries 46-48 te Antwerpen: bouwen van 12 woonentiteiten en ondergrondse parking

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
24-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Edward Sorgeloose Architecture
Postadres
Jan Van Rijswijcklaan 97, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Sorgeloose Edward

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: D