Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Uitnodiging tot indienen offerte - VOHPMB - Het maken van aansluitingsputten voor walstroom aan de west- en oostkaai van het Deurganckdok – fase 2 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Het maken van aansluitingsputten voor walstroom aan de west- en oostkaai van het Deurganckdok - fase 2

Publicatiedatum
22-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Postadres
Hofstraat 17, 2000 Antwerpen, BE

Overige nadere inlichtingen

Addendum nr. 1 maakt integraal deel uit van het bestek. De inschrijver zal bij zijn inschrijving een verklaring voegen waaruit blijkt dat hij met de inhoud van dit addendum nr. 1 rekening heeft gehouden.