Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brussel - Archief rampenfonds - Herstellen van waterschade in een naastgelegen appartement van een loods van het archief-rampenfonds wegens een lek in het dak

Brussel - Archief rampenfonds - Herstellen van waterschade in een naastgelegen appartement van een loods van het archief-rampenfonds wegens een lek in het dak

Datum van verzending van deze aankondiging
14-06-2018
Publicatiedatum
14-06-2018
Deadline
02-07-2018
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45442100 - Schilderwerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Vanhulle Silvester
Telefoon
+32 474666929
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311899