Antea Belgium
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Herinrichting Hoogstraat

Herinrichting Hoogstraat
- Signalisatie van de werken
- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, …
- Geschikt maken van uitgegraven bodem voor hergebruik door mengen met cement en/of kalk
- Aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt
- Aanleggen van rijbaanverharding in printbeton
- Aanleggen van fietspaden in betonverharding
- Aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen
- Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen
- Leveren en plaatsen van straatmeubilair
- Belijningen en bebordingen (signalisatie)
- Groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode
- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Publicatiedatum
06-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antea Belgium
Postadres
Kempische Steenweg 293 bus 32, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Marjan Willekens

Overige nadere inlichtingen

Plantsoorten werden opgenomen in het terechtwijzend bericht:
post 107 - Ligustrum ovalifolium (7.800 st)
post 273 - Carpinus betulus 'Frans Fontaine' (53 st)
post 273 - Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' (9 st)
post 275 - Ligustrum ovalifolium (80 st)