Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Vooraankondiging

rooien heesters en bomen (4m-zone, snoeien zones achter geluidsschermen en aflagen langs de E17 en R4 in de provincie Oost-Vlaanderen.

Rooien heesters en bomen (4m-zone), snoeien zones achter geluidsschermen en aflagen langs de E17 en R4 in de provincie Oost-Vlaanderen.

Publicatiedatum
29-10-2014
Opdrachtcodes (CPV)
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
77211400 - Vellen van bomen
77341000 - Snoeien van bomen
77340000 - Snoeien van bomen en heggen
77211300 - Rooien van bomen
77211500 - Onderhouden van bomen
45233229 - Onderhoud van bermen
45233200 - Diverse oppervlaktewerkzaamheden
90610000 - Straatreinigings- en veegdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27