Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Beringen-FOD Justitie Herstellen en schilderen van wanden in de zittingszaal

Beringen-FOD Justitie
Herstellen en schilderen van wanden in de zittingszaal


Datum van verzending van deze aankondiging
18-06-2018
Publicatiedatum
18-06-2018
Deadline
04-07-2018
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
45421153 - Plaatsen van inbouwmeubilair

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Renaat Ory
Telefoon
+32 11771841
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312201