OCMW DEINZE
Aankondiging van een opdracht

BOUWEN NIEUW WOONZORGCENTRUM PROJECTFAZE 3 - LOT 3. VLOER EN WANDBETEGELING.

VLOER EN WANDBETEGELING

Publicatiedatum
19-10-2015
Deadline
14-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45211000 - Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW DEINZE
Postadres
GENTPOORTSTRAAT 41, 9800 DEINZE, BE
Contactpunt(en)
MARC VAN PRAET
Ter attentie van
SECRETARIS OCMW

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

NIET IN STAAT VAN FAILLISSEMENT OF VEREFFENING

BEWIJS VAN GOED GEDRAG EN ZEDEN BESCHIKBAAR

Economische en financiële draagkracht

VOLDAAN AAN DE VERPLICHTINGEN BELASTINGEN

VOLDAAN AAN DE VERPLICHTINGEN BTW

Vakbekwaamheid

ATTEST VAN ERKENNING CATEGORIE KLASSE 4 Categorie D25