Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Aankondiging van een opdracht

Luchthaven Oostende – Brugge - Herstelling voegvullingen apron 1

Luchthaven Oostende – Brugge
Herstelling voegvullingen apron 1

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
26-01-2017 om 10:15
Opdrachtcodes (CPV)
45235320 - Bouwwerkzaamheden voor parkeerplatforms voor vliegtuigen
45235300 - Bouwwerkzaamheden voor manoeuvreerplatforms voor vliegtuigen
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Postadres
Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende, BE
Contactpunt(en)
Mathieu Vanderiviere

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: C