Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Politiezone Meetjesland Centrum - Ontwerp en bouw van een nieuw politiegebouw te Eeklo

Politiezone Meetjesland Centrum : Ontwerp en bouw van een nieuw politiegebouw te Eeklo
Het betreft een opdracht in bouwteam (architect, studiebureaus en aannemer) waarbij de opdrachtnemer zal instaan voor het architectuurontwerp, de studieopdracht stabiliteit en technieken met inbegrip van de haalbaarheidsstudie alternatieve energieën.
De opdrachtnemer zal tevens instaan voor het opmaken van de archeologienota (voor zover vereist), de veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking, de EPB-verslaggeving en de uitvoering der werken.

Publicatiedatum
10-10-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Politiezone Meetjesland Centrum met technische en financiële bijstand van Belfius Bank N.V.
Postadres
Tieltsesteenweg 18, 9900 Eeklo, BE
Contactpunt(en)
mevr. Antoinette Vanden Bossche - Korpschef

Overige nadere inlichtingen

De aanbestedende overheid heeft, overeenkomstig punt II.5 van de Selectieleidraad, vragen over de Selectieleidraad ontvangen. Naar aanleiding van deze vragen werd een nota van toelichting opgesteld. Deze nota wordt, middels deze kennisgeving van aanvullende informatie, aan de geïnteresseerde marktpartijen ter beschikking gesteld. De nota maakt integraal deel uit van de Selectieleidraad.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!