Ark van Noé NV
Aankondiging van een opdracht

perceel 4 : HVAC, sanitair en sprinklers

Installatie van HVAC, sanitair en sprinklers

Publicatiedatum
15-12-2016
Deadline
07-02-2017 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
45330000 - Loodgieterswerk
Regiocodes (NUTS)
BE223 - Arr. Tongeren
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ark van Noé NV
Postadres
Rode Kruislaan 128, 3740 Bilzen, BE
Contactpunt(en)
Architectengroep PSK nv
Ter attentie van
Paulissen Henriette

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: D16, D17, D18