Dentergem
Aankondiging van een opdracht

Dentergem: riolerings-, wegenis- en omgevingswerken in de Brouwerijstraat, Vandaelenstraat, Tieltstraat (huisnr. 1 ? 14), Wakkenstraat/ Markegemstraat (huisnrs. 69 ? 158) te Markegem (dossier met aandeel AWV + subsidie Gewestbijdrage)

Dentergem: riolerings-, wegenis- en omgevingswerken in de Brouwerijstraat, Vandaelenstraat, Tieltstraat (huisnr. 1 ? 14), Wakkenstraat/ Markegemstraat (huisnrs. 69 ? 158) te Markegem

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
27-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
Regiocodes (NUTS)
BE257 - Arr. Tielt
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Dentergem
Postadres
Kerkstraat 1, 8720 Dentergem, BE
Contactpunt(en)
Technische Dienst Dentergem
Ter attentie van
Joachim Vanstaen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: C