SCK•CEN
Aankondiging van een opdracht

Renovatie van boogbrug, kleine brug, betonsokkels afstandsverwarming en deels opbreken van afstandsverwarmingsnet op de site SCK•CEN te Mol

Renovatie van boogbrug, kleine brug, betonsokkels afstandsverwarming en deels opbreken van afstandsverwarmingsnet op de site SCK•CEN te Mol

Publicatiedatum
12-12-2016
Deadline
10-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45221100 - Bruggenbouwwerkzaamheden
45221110 - Bruggenbouw
45221111 - Bouwen van verkeersbrug
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
SCK•CEN
Postadres
Boeretang 200,, 2400 Mol, BE
Contactpunt(en)
Caeyers Jan Jef

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: C