Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

A19 Menen : structureel onderhoud deel 2 en 3, A14 (E17) Menen : herstellen bruggen

A19 Menen : structureel onderhoud deel 2 en 3
A14 (E17) Menen : herstellen bruggen
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
- Op de A19:
o Het herstellen van de punch-outs richting Kortrijk en aanleggen vluchthavens
o Aanleggen nieuwe doorsteek + verlengen bestaande doorsteek
o Richting Ieper aanleggen vluchthavens
o Het herstel en verlengen van de betonopbouw van het dienstpad en randbalk en vernieuwen waterdichte rok van de bruggen op de A19 over de N32 (kmp 6,500), over de N32b Bruggestraat (kmp 7,000), over de N58 (kmp 8,600), over de Schenderkouterstraat (kmp 8,900) en over de Vrijstraat (kmp 3,900)
o Vernieuwen toplaag uitvoegstrook/afrit & oprit/invoegstrook Menen en Wervik richting Ieper
o Het opbreken van de doorlopend gewapend beton verharding, schraal beton fundering en greppels
o Het openharken en affrezen, herprofileren en verdichten van de te behouden onderfundering.
o Vernieuwen van de volledige waterafvoer tot gracht/riolering
o Het aanbrengen van een nieuwe onderfundering type I
o Het aanbrengen van een nieuwe fundering volgens bijzonder bestek
o Het aanbrengen van een nieuwe onderlaag en een profileerlaag in asfaltbeton, type AVS-B.
o Het aanbrengen van een slijtlaag, type SMA-D2
- Op de E17:
o Verlengen bestaande doorsteken
o Herstellen brugwegdek en vernieuwen brugvoegen brug over N58 en N366 (3 rijvakken in beide rijrichtingen), toplaag SMA-C2, beveiliging in de middenberm
- Het aanbrengen van markeringen
- Het leveren en plaatsen van stalen vangrails en afschermende constructies
- Het plaatsen/onderhouden/wegnemen van de werfsignalisatie.
- Interventies voor plaatselijk onderhoud op diverse locaties op autosnelwegen.
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Publicatiedatum
02-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45233251 - Vernieuwen van wegdek
45233139 - Onderhoud van hoofdwegen
45233210 - Wegdekwerkzaamheden voor hoofdwegen
45221119 - Brugrenovatiebouw
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
45316200 - Installeren van signalisatie-uitrusting
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82, 8200 8200 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
Ter attentie van
ir. Hendrik Vanderdonckt

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Beschrijvende opmeting (bijlage 1 aan het bestek)
In plaats van
Post 72 0951.31120* Waterdichte bedekking van een bestaand betonnen brugdek volgens 9-51.3, afdichting: membraan (met inbegrip van de ontluchtingsgaten)
Prijsherzieningsformule : 4
VH m2 = 1.000,00
Post 78 3302.02120* Aanbrengen beschermende coating op betonondergrond volgens 33-2.1, gekleurd, kleur lichtgrijs (dmv een elastisch en flexibel 2 componenten membraan, voor waterdichting en bescherming van beton)
dienstpad
(78,00m + 5,00m x 2) x 1,40m = 123,20m²
Prijsherzieningsformule : 1
VH m2 = 125,00
Post 97 0951.31120* Waterdichte bedekking van een bestaand betonnen brugdek volgens 9-51.3, afdichting: membraan (met inbegrip van de ontluchtingsgaten)
Prijsherzieningsformule : 4
VH m2 = 625,00
Post 103 3302.02120* Aanbrengen beschermende coating op betonondergrond volgens 33-2.1, gekleurd, kleur lichtgrijs (dmv een elastisch en flexibel 2 componenten membraan, voor waterdichting en bescherming van beton)
dienstpad
(50,00m + 5,00m x 2) x 1,20m = 72,00m²
Prijsherzieningsformule : 1
VH m2 = 125,00
Post 122 0951.31120* Waterdichte bedekking van een bestaand betonnen brugdek volgens 9-51.3, afdichting: membraan (met inbegrip van de ontluchtingsgaten)
Prijsherzieningsformule : 4
VH m = 2.480,00
Post 128 3302.02120* Aanbrengen beschermende coating op betonondergrond volgens 33-2.1, gekleurd, kleur lichtgrijs (dmv een elastisch en flexibel 2 componenten membraan, voor waterdichting en bescherming van beton)
dienstpad
(37,70m + 5,00m x 2) x 1,40m = 66,78m²
Prijsherzieningsformule : 1
VH m = 270,00
Post 148 0951.31120* Waterdichte bedekking van een bestaand betonnen brugdek volgens 9-51.3, afdichting: membraan (met inbegrip van de ontluchtingsgaten)
Prijsherzieningsformule : 4
VH m = 2.420,00
Post 155 3302.02120* Aanbrengen beschermende coating op betonondergrond volgens 33-2.1, gekleurd, kleur lichtgrijs (dmv een elastisch en flexibel 2 componenten membraan, voor waterdichting en bescherming van beton)
dienstpad
(33,15m + 5,00m x 2) x 1,40m = 60,41m²
Prijsherzieningsformule : 1
VH m = 265,00
Post 271 0951.31120* Waterdichte bedekking van een bestaand betonnen brugdek volgens 9-51.3, afdichting: membraan (met inbegrip van de ontluchtingsgaten)
Prijsherzieningsformule : 4
VH m2 = 115,00
Post 277 3302.02120* Aanbrengen beschermende coating op betonondergrond volgens 33-2.1, gekleurd, kleur lichtgrijs (dmv een elastisch en flexibel 2 componenten membraan, voor waterdichting en bescherming van beton)
dienstpad
(8,50m + 5,00m x 2) x 1,90m = 35,15m²
Prijsherzieningsformule : 1
VH m = 235,00
Post 400 3302.02120* Aanbrengen beschermende coating op betonondergrond volgens 33-2.1, gekleurd, kleur lichtgrijs (dmv een elastisch en flexibel 2 componenten membraan, voor waterdichting en bescherming van beton)
dienstpad en randbalk
Prijsherzieningsformule : 1
VH m = 2500,00
Post 449 0951.31120* Waterdichte bedekking van een bestaand betonnen brugdek volgens 9-51.3, afdichting: membraan (met inbegrip van de ontluchtingsgaten)
Prijsherzieningsformule : 4
VH m2 = 1.600,00
Post 454 3302.02120* Aanbrengen beschermende coating op betonondergrond volgens 33-2.1, gekleurd, kleur lichtgrijs (dmv een elastisch en flexibel 2 componenten membraan, voor waterdichting en bescherming van beton)
dienstpad en randbalk
Prijsherzieningsformule : 1
VH m= 2.350,00
Te lezen
post 72
0951.31120
Waterdichte bedekking van een bestaand betonnen brugdek volgens 9-51.3, afdichting: membraan
Prijsherzieningsformule : 4
VH m² 1.000,00
post 78
Bescherming van de zichtbare horizontale en verticale betonnen delen op het brugdek (incl. de overlapping op de afdichting van het brugdek over een breedte van 30 cm en excl. het verticale buitenvlak van de leuningbalk) die blootgesteld zijn aan weersinvloeden, dooizouten maar niet aan verkeer, met een lichtgrijze, scheuroverbruggende (B2), beschermende en cementgebonden coating volgens hoofdstuk 33-2.1.
Prijsherzieningsformule : 1
VH m² 125,00
post 97
0951.31120
Waterdichte bedekking van een bestaand betonnen brugdek volgens 9-51.3, afdichting: membraan
Prijsherzieningsformule : 4
VH m² 625,00
Post 103
Bescherming van de zichtbare horizontale en verticale betonnen delen op het brugdek (incl. de overlapping op de afdichting van het brugdek over een breedte van 30 cm en excl. het verticale buitenvlak van de leuningbalk) die blootgesteld zijn aan weersinvloeden, dooizouten maar niet aan verkeer, met een lichtgrijze, scheuroverbruggende (B2), beschermende en cementgebonden coating volgens hoofdstuk 33-2.1.
Prijsherzieningsformule : 1
VH m² 72,00
post 122
0951.31120
Waterdichte bedekking van een bestaand betonnen brugdek volgens 9-51.3, afdichting: membraan
Prijsherzieningsformule : 4
VH m² 480,00
Post 128
Bescherming van de zichtbare horizontale en verticale betonnen delen op het brugdek (incl. de overlapping op de afdichting van het brugdek over een breedte van 30 cm en excl. het verticale buitenvlak van de leuningbalk) die blootgesteld zijn aan weersinvloeden, dooizouten maar niet aan verkeer, met een lichtgrijze, scheuroverbruggende (B2), beschermende en cementgebonden coating volgens hoofdstuk 33-2.1.
Prijsherzieningsformule : 1
VH m² 67,00
post 148
0951.31120
Waterdichte bedekking van een bestaand betonnen brugdek volgens 9-51.3, afdichting: membraan
Prijsherzieningsformule : 4
VH m² 420,00
Post 155
Bescherming van de zichtbare horizontale en verticale betonnen delen op het brugdek (incl. de overlapping op de afdichting van het brugdek over een breedte van 30 cm en excl. het verticale buitenvlak van de leuningbalk) die blootgesteld zijn aan weersinvloeden, dooizouten maar niet aan verkeer, met een lichtgrijze, scheuroverbruggende (B2), beschermende en cementgebonden coating volgens hoofdstuk 33-2.1.
Prijsherzieningsformule : 1
VH m² 61,00
post 271
0951.31120
Waterdichte bedekking van een bestaand betonnen brugdek volgens 9-51.3, afdichting: membraan
Prijsherzieningsformule : 4
VH m² 115,00
Post 277
Bescherming van de zichtbare horizontale en verticale betonnen delen op het brugdek (incl. de overlapping op de afdichting van het brugdek over een breedte van 30 cm en excl. het verticale buitenvlak van de leuningbalk) die blootgesteld zijn aan weersinvloeden, dooizouten maar niet aan verkeer, met een lichtgrijze, scheuroverbruggende (B2), beschermende en cementgebonden coating volgens hoofdstuk 33-2.1.
Prijsherzieningsformule : 1
VH m² 35,00
post 395
0951.31120
Waterdichte bedekking van een bestaand betonnen brugdek volgens 9-51.3, afdichting: membraan
Prijsherzieningsformule : 4
VH m² 2.500,00
Post 400
Bescherming van de zichtbare horizontale en verticale betonnen delen op het brugdek (incl. de overlapping op de afdichting van het brugdek over een breedte van 30 cm en excl. het verticale buitenvlak van de leuningbalk) die blootgesteld zijn aan weersinvloeden, dooizouten maar niet aan verkeer, met een lichtgrijze, scheuroverbruggende (B2), beschermende en cementgebonden coating volgens hoofdstuk 33-2.1.
Prijsherzieningsformule : 1
VH m² 500,00
post 449
0951.31120
Waterdichte bedekking van een bestaand betonnen brugdek volgens 9-51.3, afdichting: membraa
Prijsherzieningsformule : 4
VH m² 1.600,00
Post 454
Bescherming van de zichtbare horizontale en verticale betonnen delen op het brugdek (incl. de overlapping op de afdichting van het brugdek over een breedte van 30 cm en excl. het verticale buitenvlak van de leuningbalk) die blootgesteld zijn aan weersinvloeden, dooizouten maar niet aan verkeer, met een lichtgrijze, scheuroverbruggende (B2), beschermende en cementgebonden coating volgens hoofdstuk 33-2.1.
Prijsherzieningsformule : 1
VH m² 350,00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
pag 1 van het bestek
In plaats van
07-10-2015 10:45
Te lezen
14-10-2015 10:45

Overige nadere inlichtingen

De datum aanbesteding wordt uitgesteld naar woensdag 14 oktober 2015 om 10:45 u.
De reeds ingediende elektronische offertes (inschrijvingen) dienen te worden ingetrokken.
De aangepaste meetstaat in excel is bijgevoegd nav dit terchtwijzend bericht nr 2, en enkel deze meetstaat dient bijgevolg gebukt te worden bij de inschrijving.