Proces-verbaal van opening van de offertes

Aanpassing kruispunt ter beveiliging fietsers, N2 Bilzerbaan – N78 Kiezelweg te Lanaken

Publicatiedatum
24-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
45112500 - Grondverzet
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45233120 - Wegenbouwwerken
45233161 - Aanleggen van trottoirs
45233162 - Aanleggen van fietspad
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45233229 - Onderhoud van bermen
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
77211400 - Vellen van bomen
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden

1. Overzicht

Referentienummer

AWV L-1M3D8G/17/05-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
2
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

ROOS GROEP

VBG nv - Agentschap Noord-Oost

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11742396
Fax
+32 11742448
E-mail
mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=288910
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=288910
Datum van aanmaak
19/10/2017 11:44:45
Verantwoordelijke
Evy Kamiel Schepens, Mieke Tine Verleysen, Erik Nico Aerts, Dieter Lodewijk Van den Langenbergh, Leon Joseph Roussard, Maarten Blomme, Daniella Houben, Gijs Moors, Jan Ivo M Market, René Vandevelde, Sofie Jeanne Renders, Karima Yakoubi, Sarah Petra Vellemans, Ilse Schellemans, Kirsten Peeters, Anne Lynn Smolders, Conny Gysbrechts, Katleen Liesbeth Loos, Petra Vanheusden, An-Sofie Van Gaal
Bijzitter
Stan Louis Julia Bollen, Bart Georges R Gheysens, Peter Stulens

Algemene opmerkingen

Huidige zitting betreft een e-tendering zitting ten gevolge waarvan de inschrijvers verplicht werden hun offerte op elektronische wijze in te dienen.De rangschikking die in dit PV van Opening staat, betreft een voorlopige rangschikking. Deze is gebaseerd op de niet-gecorrigeerde totaalprijs inclusief btw vermeld in het offerteformulier en houdt nog geen rekening met eventuele meegedeelde kortingen op bepaalde of alle posten. 1. VBG nv - Agentschap Oost2. Roos Groep

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
ROOS GROEP
KBO-nummer
0448.818.010
Postadres
De Brulen 47
Postcode
2370
Plaats
Arendonk
Land
BE
Telefoon
+32 14671201
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Peter Roos
Aantal documenten
8
Documenten
01_OF-Roos.pdf, 01_SO-Roos.pdf, 02_SO-Roos.xls, 04_69-1-Roos.pdf, erkenning.pdf, handtekeningbevoegdheid Peter Roos.pdf, uittreksel strafregister.pdf, VGP prijsberekening.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
VBG nv - Agentschap Noord-Oost
KBO-nummer
0404.206.225
Postadres
Dellestraat 25
Postcode
3550
Plaats
Heusden-Zolder
Land
BE
Telefoon
+32 13679300
Fax
-
Hoofdadres
www.colas.be
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Luc Geeroms (Signature)
Aantal documenten
7
Documenten
VGM plan - VBG.pdf, 03_78-VBG.pdf, 01_OF-VBG.pdf, 02_SO-VBG.pdf, 437446_SO - 1M3D8G-17-05 VBG.pdf, 437446_SO - 1M3D8G-17-05 VBG.xls, VEILIGHEIDSKOSTEN-1M3D8G-17-05 - VBG.pdf
Algemene opmerkingen
-