Vrije basisschool Zevergem vzw
Aankondiging van een opdracht

renovatie blok A - lot dakwerken

renovatie blok A (bouwblok aan straatzijde) - lot dakwerken: deze werken omvatten het verwijderen van de bestaande dakbedekking (asbesthoudende leien) en een nieuwe dakbedekking, dakisolatie en onderdak + toebehoren plaatsen.

Publicatiedatum
07-10-2015
Deadline
09-11-2015 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
45260000 - Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vrije basisschool Zevergem vzw
Postadres
Dorp 32, 9840 Zevergem, BE
Contactpunt(en)
Vrije basisschool Zevergem
Ter attentie van
Dhr. Wim Aers

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat-inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan de verplichtingen betreffende sociale zekerheid. Tevens dient de kandidaat-inschrijver voor deze werken te beschikken over een specifieke erkenning zoals beschreven in het bestek. Zie bestek.

Economische en financiële draagkracht

Volgens de voorwaarden gesteld in de wet op de overheidsopdrachten en het bestek.

Vakbekwaamheid

Erkenning: categorie D12, klasse 1