Aankondiging van een opdracht

Campus Kortrijk Weide: bouwen fuifzaal - lot 2: elektrotechnische installaties

nieuwbouw fuifzaal en herinrichting eerste beuk jeugdcentrum JC Tranzit

Publicatiedatum
25-06-2015
Deadline
02-09-2015 om 09:10
Opdrachtcodes (CPV)
45212170 - Bouwen van gebouw voor ontspanningsdoeleinden
09310000 - Elektriciteit
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK)
Postadres
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
De heer Bert Sabbe

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

nihil

Eventuele minimumeisen:

nihil

Vakbekwaamheid

nihil

Eventuele minimumeisen:

nihil
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t) , Klasse 3 (de klasse wordt bepaald op het ogenblik van de gunning)

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!