Schelle
Aankondiging van een opdracht

riolering

Riolering

Publicatiedatum
06-12-2016
Deadline
12-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Schelle
Postadres
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle, BE
Contactpunt(en)
Andries Gerda Maria

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A