Woonhaven Antwerpen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

diverse renovaties fase 2

renovatie van de gebouwen Italiëlei 23 te Antwerpen en Stenenbrug 30 & Moorkensplein 10 te Borgerhout

Publicatiedatum
13-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Woonhaven Antwerpen
Postadres
Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
De heer dienst projecten

Overige nadere inlichtingen

Wegens onderhoudswerken aan de server van E-procurement wordt de opening der biedingen verdaagd naar dinsdag 20 december 2016 te 14.15 uur.