Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Vooraankondiging

N101 Scheldelaan – heraanleg wegenis richting Nederland

Heraanleg van de volledige opbouw van de wegenis richting Nederland:
N101 van kmpt 14.9 tot kmpt 5.0 richting nederland

Publicatiedatum
20-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
45233120 - Wegenbouwwerken
45233130 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen
45233139 - Onderhoud van hoofdwegen
45233140 - Wegwerkzaamheden
45233141 - Wegenonderhoud
45233142 - Herstellen van wegen
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45233223 - Vernieuwen van rijbaanwegdek
45233300 - Funderingswerkzaamheden voor (hoofd)wegen, straten en voetpaden
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken