Snoeck en partners nv
Aankondiging van een opdracht

2114 Elverdinge - Woon-en zorgcentrum Home Vrijzicht: Nieuwbouw en renovatie – Lot 01 Gesloten ruwbouw

Gefaseerde opdracht met in de eerste fase de bouw van een nieuwe vleugel ( na sloop van de bestaande )en
na de volledige afwerking van deze nieuwbouw, de totale renovatie in 3 fases van twee bestaande vleugels. De
werken zijn gepland vanaf het voorjaar 2017 tot halfweg 2021.

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
20-01-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Snoeck en partners nv
Postadres
Engelse Wandeling 70, 8510 Marke, BE
Contactpunt(en)
Decock Nel

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

naam en rechtsvorm

Economische en financiële draagkracht

Bankverklaring i.v.m. voldoende financiële basis.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 6, Categorie: D