Aankondiging van een opdracht

2114 Elverdinge - Woon-en zorgcentrum Home Vrijzicht: Nieuwbouw en renovatie – Lot 01 Gesloten ruwbouw

Gefaseerde opdracht met in de eerste fase de bouw van een nieuwe vleugel ( na sloop van de bestaande )en
na de volledige afwerking van deze nieuwbouw, de totale renovatie in 3 fases van twee bestaande vleugels. De
werken zijn gepland vanaf het voorjaar 2017 tot halfweg 2021.

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
20-01-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Snoeck en partners nv
Postadres
Engelse Wandeling 70, 8510 Marke, BE
Contactpunt(en)
Decock Nel

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

naam en rechtsvorm

Economische en financiële draagkracht

Bankverklaring i.v.m. voldoende financiële basis.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 6, Categorie: D

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!