Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Asse - FOD Binnenlandse Zaken - Plaatsen regenwaterpomp.

Asse - FOD Binnenlandse Zaken - Plaatsen regenwaterpomp.

Datum van verzending van deze aankondiging
14-08-2017
Publicatiedatum
14-08-2017
Deadline
24-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45332000 - Loodgieterswerk en leggen van afvoerbuizen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Bert Guinier
Telefoon
+32 495923386
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282671