Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

BRUGGE - FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING - Plaatsen koeling in UPS lokaal RC-103

BRUGGE - FEDERALE POLITIE & GEINTEGREERDE WERKING - Plaatsen koeling in UPS lokaal RC-103

Datum van verzending van deze aankondiging
24-06-2020
Publicatiedatum
24-06-2020
Deadline
09-07-2020
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45331220 - Installeren van airconditioning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Patrick Kint
Telefoon
+32 479819585
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379614