stad Kortrijk
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Rioolrenovatie d.m.v. lining met ter plaatse uitgeharde buis (TPUB) in de Sint-Denijsestraat te Kortrijk

Aan de pare kant, tussen de Ijzerfrontlaan en de Elfde Novemberlaan in de Sint-Denijstraat vertoont het voetpad diverse verzakkingen. Onderzoek wees uit dat de voegen in de rioolbuis niet overal dicht zijn waardoor er inspoelingen optreden. Om verdere inspoelingen te vermijden moet de rioolbuis voorzien worden van een kous. Na rioolrenovatie worden de verzakkingen in het voetpad hersteld.

Publicatiedatum
20-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Kortrijk
Postadres
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
De heer Björn Deleu

Overige nadere inlichtingen

In het kader van het dossier “Rioolrenovatie d.m.v. lining met ter plaatse uitgeharde buis (TPUB) in de Sint-Denijsestraat te Kortrijk – bestek B.O.D. Rioolrenovatie Sint-Denijsestraat – 2016/1154” wensen we een aantal zaken te verduidelijken uit de technische bepalingen (zie bijlage verduidelijking erratum).