Antwerpen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamovereenkomst buitenschrijnwerk

Raamovereenkomst buitenschrijnwerk

Publicatiedatum
01-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
45421100 - Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
45421110 - Plaatsen van deur- en raamkozijnen
45421111 - Plaatsen van deurkozijnen
45421112 - Plaatsen van raamkozijnen
45421130 - Plaatsen van deuren en ramen
45421131 - Plaatsen van deuren
45421132 - Plaatsen van ramen
45421144 - Installeren van zonweringen
45421145 - Installeren van rolluiken
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Jacob Godfried

Overige nadere inlichtingen

Om een beeld te schetsen voegen we een ‘voorlopige’ planning bij van de uit te voeren projecten in hout, staal en aluminium over de jaren 2017-2020.
Sommige adressen bevatten geen huisnummer, maar het betreffen hier panden in eigendom van de stad Antwerpen. Daarnaast worden sommige projecten in fases uitgevoerd en bevatten schrijnwerk in een combinatie van hout, aluminium en staal (adressen komen soms meerdere keren voor in verschillende lijsten).

Deze projecten hebben alleen betrekking op opdrachten van de stad Antwerpen, opdrachten van OCMW zijn niet mee opgenomen in deze lijst.
Andere entiteiten van de groep Antwerpen kunnen eveneens gebruik maken van deze raamovereenkomst.

De lijst is niet limitatief en louter indicatief, er kunnen derhalve geen rechten aan worden verbonden (bv. indien bepaalde projecten niet worden uitgevoerd).