NV Vooruitzicht
Aankondiging van een opdracht

O-060.001 - Regatta Wegen- en rioleringswerken WIJK 4

I-060.001 - Regatta Wegen- en rioleringswerken WIJK 4:

* Voorbereidende Werken;

* Rooien van bomen en beplanting;

* Rioleringswerken in opensleuf;

* Wegeniswerken in asfalt en klinkerverharding;

* Groenaanleg;

Publicatiedatum
26-10-2015
Deadline
01-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NV Vooruitzicht
Postadres
Leopold de Waelplaats 26, 2000 Antwerpen, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Categorie C, klasse 5