Antwerpen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamovereenkomst buitenschrijnwerk

Raamovereenkomst buitenschrijnwerk

Publicatiedatum
22-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
45421100 - Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
45421110 - Plaatsen van deur- en raamkozijnen
45421111 - Plaatsen van deurkozijnen
45421112 - Plaatsen van raamkozijnen
45421130 - Plaatsen van deuren en ramen
45421131 - Plaatsen van deuren
45421132 - Plaatsen van ramen
45421144 - Installeren van zonweringen
45421145 - Installeren van rolluiken
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Jacob Godfried

Overige nadere inlichtingen

Het document "3566_Perceel_2_Vraag_en_antwoord" werd bijkomend gepubliceerd.