Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Aankondiging van een gegunde opdracht

Functionele beplantingen langs gewestwegen in het district Kortrijk

Functionele beplantingen langs gewestwegen in het district Kortrijk
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
- Vellen/uitfrezen van bomen
- Leveren en planten van bomen
- Leveren en plaatsen van boompaalconstructies
- Achterstallige begeleidingssnoei
- Hakhoutbeheer
- het onderhoud van de nieuw aangeplante bomen gedurende de waarborgperiode tot de definitieve oplevering.
- Werfsignalisatie voor de verschillende werken

Publicatiedatum
22-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
45233229 - Onderhoud van bermen
77211500 - Onderhouden van bomen
77211400 - Vellen van bomen
77340000 - Snoeien van bomen en heggen
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82, 8200 8200 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
Ter attentie van
ir. Sven Couck

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

149817.75 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Krinkels NV
Postadres
Sint-Annadreef 68B, 1020 Brussel
Titel
-
Waarde
149817.75 EUR