Boeckx Architects
Aankondiging van een opdracht

ASZ Aalst - Blok S - perceel 1: gesloten ruwbouw

Uitbreiden bestaand ziekenhuis - blok S - perceel 1: gesloten ruwbouw

Publicatiedatum
16-12-2016
Deadline
24-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Boeckx Architects
Postadres
Torhoutsesteenweg 52, 8400 Oostende, BE
Contactpunt(en)
secretariaat
Ter attentie van
sylvie Titeca

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

In orde zijn met de betaling van belastingen.

Eventuele minimumeisen:

voorleggen recent R.S.Z.-attest

Vakbekwaamheid

over een erkenning beschikken

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: D